Okolie

 

Najbližšie okolie chalupy:

 

 

SLIAČANSKÉ TRAVERTÍNY - Teplica ( Čertovica) - krátery, minerálny prameň a močiare do 2, km od chalupy, 40min pešo, smer Vyšný Sliač , Pri reštaurácii Prameň hore ulicou, až na koniec dediny a odtiaľ asi 600m ,potom vľavo - asfaltová cesta , vhodné aj v daždivom počasí.

V suchom počasí je možné ísť z chalupy hore lúkou na horizont kopca Hvozdec, po horizonte asi 200m a potom v pravo v doline obísť kroviská a močiare, z druhej strany je prameň ležia medzi obcami L. Sliače a P. Ľupča, v ochrannom pásme NP Nízke Tatry.

Výmera 7,0162 ha. Výškové rozpätie 560-590 m n.m. Ide o mohutnú travertínovú kopu s výrazným vrcholovým kráterom. Ich okolie je charakterizované výraznými vývojmi travertínových terás a kôp, pričom niektoré časti už boli narušené ľudskou činnosťou. Prírodná rezervácia predstavuje jedinečný útvar na území bývalého Československa. Ide o tvz. mofetový prameň, t.j. prameň s pravidelným , ale rôzne intenzívnym výronom plynov. Na päte kopy je upravený prameň minerálnej vody k pitným účelom. Výrony plynov spôsobujú občasný úhyn drobného vtáctva a iných živočíchov. Na nive potoka poniže výveru silne mineralizovaného prameňa sa na značne inkrustovanej pôde sformovala typická slatinná vegetácia so zastúpením škripinky stlačenej (Blysmus compressus), škripinca dvojbliznového (Schoenoplectus tabernaemontani), baričky prímorskej (Triglochin maritima). Ostatná časť územia je zarastená predovšetkým trsťou obyčajnou (Phragmites australis). Tento prameň je jedinečný v rámci celého bývalého Česko-Slovenska. Pozrite si video o bronzových mečoch z Liptovských Sliačov nájdených blízko Teplice v Skálí. Stopy dávnej minulosti - Šesť mečov z Liptovských Sliačov 1. časť , 2. časť

Farský kostol sv. Šimona a Júdu asi 1,2 km od chalupy, 20min pešo, smer Stredný Sliač - asfaltová cesta , vhodné aj v daždivom počasí

Nachádza sa v strede dediny v Strednom Sliači na kopčeku Špitál. K najcennejším architektonickým pamiatkam v obci Liptovské Sliače patrí gotický rímskokatolícky kostol z roku 1326 – 1334. V roku 1570 ho preklenuli , vežu postavili okolo roku 1680. Obranný múr pochádza zo 17. storočia. V 18. storočí ho zbarokizovali. V kostole sa zachovalo viacero pôvodných stredovekých architektonických detailov ( okná, klenba, portály, mreže) . Pôvodné gotické maľby pochádzajú zo 14. a 15. Storočia. V roku 1896-1898 vymaľoval chrám akademický maliar Jozef Hanula. V rokoch 1956-1961 uskutočnili obnovu kostola za pôsobenia kňaza a spisovateľa Jozefa Kútnika.Na hlavnom neskororenesančnom barokovom oltári je neskorogotický tabuľový obraz Madony z roku 1517. Bočný neskorogotický krídlový oltár O. Márie je z 1500 – 1510. Aj ďalší bočný krídlový oltár sv. Mikuláša je z roku 1510. Kazateľnica je z 18. storočia.

Kostol dvoch sŕdc do 1, km od chalupy, 20min pešo, smer Vyšný Sliač , za obchodom vpravo hore Veselou ulicou, potom vľavo - asfaltová cesta , vhodné aj v daždivom počasí

Nachádza sa na lúkach západne od stredu Vyšného Sliača. Primárna myšlienka postaviť kostol ako “ARCHU” vzišla zo spoločných rozhovorov architektov. Podobných stavieb, akou je sliačanská ARCHA, na Slovensku nie je veľa. Už dávno nie je regionálnou záležitosťou. Organizátori a projektanti stavby založili kvôli výtvarnému dotvoreniu interiéru a exteriéru kostola Občianske združenie ARCHA LOCUS, ktoré malo pomôcť finančne a odbornou garanciou zrealizovať náročné výtvarné diela od výtvarníkov zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a Francúzska. Do prípravného procesu vstúpilo celé ružomberské výtvarné združenie ROZETA a maďarské výtvarné združenie ARTÉKA. Kostol bol vysvätený 4. 11. 2000 pomocným biskupom Mons. Andrejom Imrichom.

Kvačianska a Prosiecka dolina

 

Cyklotrasy v okolí: Hrad Likava Ružomberok - Vlkolínec - Malinô Brdo - Hrabovo - Čutkovská dolina

 

Bešeňová – Bešeňovské travertíny - Potok – Bobrovník – Tvarožná – Havránok – priehradný múr – Vlachy - Vlašky - Bešeňová Lúčky – Lúčky Kúpele – Veľký Choč – Osádka – Malatiná – Liptovský Hrad – Kalameny – Lúčky

 

Ružomberok – Kostol Všetkých Svätých (Ludrová) – Liptovská Štiavnica – Liptovské Sliače – Sliačske Travertíny – Partizánska Ľupča – Liptovský Michal - Ivachnová - Lisková – Ružomberok